Turf

Turf is een product dat bij zuur minnende planten wordt gebruikt om de grond te verzuren. In onze omgeving is dit noodzakelijk omdat de aanwezige grond vaak zwaar, vast en kalkrijk is.
Turf is minder geschikt voor het verbeteren van de bodemstructuur.